Skip to main content

50 jaar VUB Wetenschappelijk Steunfonds

Op zaterdag 21 mei vieren we samen het gouden jubileum van het Steunfonds: de bekroning van vijftig jaren steun aan de VUB.

Locatie: Aula QA op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus.

Tijdstip: 14:30 tot 18:30

Inschrijven kan via deze link.

Bereid je voor op een namiddag rond wetenschap aan de VUB: visies, cases en een debat onder leiding van Michael Van Droogenbroeck (VRT). Ook tijd voor muziek en een goed glas.

Programma:

Wat wordt de universiteit van eind 21ste eeuw?
door prof. dr. Jan Danckaert, rector a.i.

Waarheen leidt ons fotonica-onderzoek?
door prof. dr. ir. Hugo Thienpont

Hoe ons lichaam beschermen tegen kanker?
door prof. dr. ir. Damya Laoui

De mobiliteit van de toekomst?
door prof. dr. Cathy Macharis

Het VUB Wetenschappelijk Steunfonds bevordert multidisciplinair onderzoek en onderwijs aan de VUB en helpt onderzoek te financieren. Er zijn veel projecten die tussen de plooien vallen van traditionele financieringsbronnen voor onderzoek. Het Steunfonds tracht hier hulp te bieden met onder meer wetenschappelijke prijsuitreikingen en het verlenen van financiële steun aan jonge vorsers. Iedere wetenschappelijke discipline - zowel in pionierswerk als in specialistisch onderzoek voor de maatschappij van morgen - heeft hier een plaats.

In 2013 sloot het Steunfonds zich aan bij VUB Foundation, zodat iedereen - privé en professioneel - kan participeren in steun aan onderzoek met maatschappelijke impact. 

Dit is een initiatief met steun van deMens.nu.

Location

Pleinlaan 2
VUB Campus Etterbeek - Aula QA
1050 Brussel
Belgium