Skip to main content

Digitale inspiratiedag duurzame bedrijfsmobiliteit

Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseert met de Fietsersbond en Bond Beter Leefmilieu een online inspiratiedag over duurzame bedrijfsmobiliteit. Op deze dag inspireren en informeren ze werkgevers en werknemers over duurzame bedrijfsmobiliteit en stimuleren ze de uitwisseling van kennis en goede praktijkvoorbeelden.

 

Programma

13:00 Introductie

13:10 Keynote met Q&A

De dag wordt geopend met een keynote van Professor Cathy Macharis van de VUB. Zij is gespecialiseerd in beleidsmaatregelen en innovatieve concepten rondom duurzame logistiek en stedelijke mobiliteit. Ze komt vertellen over haar 8 V model waarmee we kunnen werken aan een dringende maar haalbare verandering. 

Marie Desrousseaux van Bond Beter Leefmilieu en Wies Callens van de Fietsersbond schuiven aan voor de Q&A met vragen uit het publiek.

14:00 Pauze

14:10 Break-out Sessies

 • Laad je op voor de vergoening van je wagenpark

  De elektrificatie van het wagenpark staat voor de deur; tegen 2026 moeten in België alle bedrijfsauto's elektrisch zijn; Vlaanderen breidt dat uit naar alle nieuwe wagens vanaf 2029. Marie Desrousseaux en Erwin Cornelis, resp. beleidsexpert mobiliteit en energie bij Bond Beter Leefmilieu, schetsen de context en wijzen op de voordelen en uitdagingen voor bedrijven. Vervolgens reikt Jochen De Smet, voorzitter van EV Belgium de deelnemers handvaten aan om binnen hun organisatie aan de slag te gaan met de elektrificatie van transport.
   

 • Alternatieven voor zakelijke vliegen

  Het verminderen van zakelijk vliegen is meer dan ooit mogelijk. Maar hoe stippel je zo'n duurzaam reisbeleid uit voor je bedrijf en wat zijn de pijlers daarvan? Je komt het te weten in deze sessie. Rebecca Lefevere, beleidsmedewerker duurzaamheid aan de Vrije Universiteit Brussel, zal het VUB Travel-ABC uit de doeken doen. In 2019 werd de VUB Travel-ABC goedgekeurd om de internationalisering van de VUB te rijmen met de klimaatimpact. Jolan Rijmenans, beleidsexpert transport bij Bond Beter Leefmilieu, modereert het gesprek.
   

 • Vergeet de verduurzaming van je logisitek niet!

  De Impact van logistieke stromen op de ecologische voetafdruk van een onderneming of organisatie wordt vaak onderschat. Bart Dumoulin, coördinator van de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek, verheldert de probleemstelling en legt de link naar mogelijke oplossingen. De Gentse universiteit deed een project om de eigen logistieke stromen te verduurzamen. Liesbeth Vandamme, coördinator logistieke processen en projecten aan de UGent en David Vermeersch, beleidsmedewerker aan de UGent, schetsen hun aanpak, de resultaten, hun lessons learned en hoe ze hiermee verder aan de slag gaan. We gaan ook met de deelnemers van de sessie in gesprek over welke drempels en oplossingen zij zien om de logistiek van hun organisatie te verduurzamen.
   

 • Fietsbeleid in je bedrijf

  Wil je een succesvol fietsbeleid uitbouwen in je bedrijf, dan is het belangrijk dat het van onderuit gesteund wordt. Hoe kan je dat faciliteren? Fien Vandamme is stafmedewerker milieu bij het ACV. Zij geeft een korte presentatie over hoe de vakbonden het mobiliteitsbeleid van onderuit mee kunnen sturen. Daarnaast getuigt Nele Marcoen over het fietscomité van het ziekenhuis AZ sint-Blasius in Dendermonde. Sofie Van den Wouver legt uit hoe het team van Janssen Pharmaceutica het mobiliteitsbeleid uitstippelt. En Cindy Raes van de Fietsersbond tenslotte, belciht twee instrumenten die je kunnen ondersteunen bij je fietsbeleid: Bike to Work en het Cycle Friendly Eployer-certificaat.
   

 • Drempels in de wetgeving

  Een duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen loopt niet van een leien dakje. Wat zijn de wettelijke drempels en hoe kan je ze overwinnen? We geven een antwoord aan de hand van een bevraging die we deden bij een honderdtal bedrijven. Wies Callens van de Fietsersbond modereert het gesprek. Ook VOKA en Unizo zitten aan tafel om hun visie te geven.
   

 • De voordelen van telewerk

  De manier waarop we werk en mobiliteit organiseren bevindt zich op een kantelpunt. Hét moment voor bedrijven om de mens centraal te plaatsen in hun beleid rond hybride werken en duurzame mobiliteit. Hybride werken met vertrouwen aan de basis kan het fundament zijn om verder te evolueren naar een cultuur met een grotere autonomie voor de werknemer. Dat zorgt voor een meer ontspannen cultuur maar ook voor een effectievere organisatie. Ruben Van Goethem werkt bij Gangmaker Baanbrekende Werkgever, een samenwerking van De Lijn, Jobat en Antwerp Management School. Hij legt uit hoe dat hybride werken er zal gaan uitzien en wat de uitagingen zijn voor de werkgevers.

15:10 Pauze

15:20 Afsluitende plenaire round-up met Q&A

16:00 Digitaal café