Skip to main content

Doctoraatsonderzoeker in transport, duurzaamheid en besluitvorming

Wil jij je inzetten voor een betere leefomgeving? Wil jij helpen de bakens van onze kennis te verzetten om mobiliteit op een meer sociaal rechtvaardige en duurzame manier te plannen? Ben je niet bang voor cijfers, kaarten, rapporten, ambtenaren of politici? Heb je een kritische geest, een wetenschappelijke attitude en een vlotte pen? Heb je interesse in het behalen van een doctoraat (PhD)? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Voor het onderzoeksproject, 'Strong Sustainability Appraisal for Transport', gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), zoeken we een collega die de ins en outs van transportprojecten zal bestuderen. Dit project duurt vier jaar en geeft je de mogelijkheid je doctoraat te behalen. Je werkt hierbij samen met collega's van twee onderzoeksgroepen binnen de VUB: Cosmopolis Centre for Urban Research en MOBI (Mobility and Logistics Research Centre).

Het project

Duurzaamheid staat centraal binnen de hedendaagse praktijk van transportplanning. Traditioneel leveren evaluaties van infrastructuurprojecten formele input voor besluitvorming. Die aanpak krijgt echter steeds meer kritiek vanwege haar 'zwakke' benadering van duurzaamheid, wat betekent dat elke negatieve (meestal ecologische of sociale) impact van de ingreep kan worden gecompenseerd door eender welk positief (meestal economisch) effect. Het alternatief, 'sterke' duurzaamheid, gaat echter uit van 'kritieke' natuurlijke en sociale milieus. Binnen dit project willen we 1) de 'sterkte' van duurzaamheid in transportplanning beoordelen en 2) een methode ontwikkelen voor het beoordelen van de eerlijke verdeling van lusten en lasten over ruimte en samenleving. Daartoe beoogt het project (1) de herziening van concepten uit milieuwetenschappen en moraalfilosofie om baten, lasten en eerlijkheid te beoordelen, (2) een kwantitatieve analyse van richtlijnen, voltooide evaluaties en beslissingen om duurzaamheidsoverwegingen in reële beslissingen te begrijpen, (3) een diepgaande analyse van afgeronde en lopende projecten aan de hand van enquêtes en interviews om de verdeling van lusten en lasten en het effect op besluitvorming in kaart te brengen, en (4) de integratie van de resultaten in een nieuwe methode die zal bestaan uit richtlijnen en een berekenings- en visualisatiemethode. Met deze hulpmiddelen en concepten voor participatieve planning zal het onderzoek bijdragen aan het introduceren van nieuwe benaderingen van duurzaamheidsdenken in verwante academische disciplines en in het transportplanningsbeleid. Het onderzoek wordt gevoerd onder leiding van dr. Geert te Boveldt, prof. dr. Kobe Boussauw en prof. dr. Imre Keserü.

Taken

 • Academisch onderzoek op het gebied van transportplanning en in het bijzonder de politieke en sociale aspecten. Methodologisch voorzien we een combinatie van kwalitatief onderzoek (denk aan documentenanalyse, interview met experts) en kwantitatief onderzoek (enquêtes, GIS-analyses).

 • Valoriseren van onderzoeksresultaten in academische en populaire publicaties.

 • Presenteren van onderzoeksresultaten op workshops en conferenties.

 • Beperkte onderwijstaken, zoals het begeleiden van masterproefstudenten.

Jouw profiel

 • Sterke interesse in sociaal-ruimtelijke vraagstukken.

 • In staat tot vlotte communicatie (mondeling en schriftelijk) in het Engels en het Nederlands. Frans is een troef.

 • Sterke kwantitatieve onderzoeksvaardigheden. Kennis van GIS en statistische software is een troef.

 • Sterke kwalitatieve onderzoeksvaardigheden (afnemen en verwerken van interviews).

 • Een masterdiploma in geografie, stedenbouw en ruimtelijke planning, urban studies, transportplanning, politieke en sociale wetenschappen, of een aanverwante discipline (zoals economie, betsuurswetenschappen, duurzame ontwikkeling). Je studeerde af met (tenminste) onderscheiding.

 • Een kritische geest en een wetenschappelijke inslag.

 • Je kan omgaan met deadlines op korte en lange termijn (behalen van een doctoraat).

Wij bieden

 • Een volwaardige fulltime baan met een correct salaris (bursaalstatuut, salarisschaal 'master' vergelijkbaar met die van de overheid) waarin het de bedoeling is dat je de academische graad van doctor behaalt.

 • Een interessante, internationale werkomgeving met veel vrijheid (thuiswerken, tijdsindeling) en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Startdatum: 1 September 2022

Hoe solliciteren?

Gelieve volgende documenten in te dienen via deze link.

 • een volledig CV

 • een korte motivatiebrief (max. 500 woorden) waaruit blijkt dat je interesse hebt om te werken voor VUB Cosmpolis en MOBI en in het behalen van een doctoraat, en waarin je blijk geeft van je visie op de problematiek die binnen het project zal onderzocht worden 

 • een voorbeeld van een publicatie of rapport, bij voorkeur in het Engels, waaraan je een substantiële eigen bijdrage hebt geleverd (bv. Masterproef) (voor teksten die online beschikbaar zijn volstaat een weblink)

Deadline voor solicitaties: 15 mei 2022

Kandidaten die hun masterdiploma nog niet hebben behaald kunnen solliciteren en deelnemen aan de selectieprocedure, maar moeten aan de diplomavereisten voldoen vooraleer ze kunnen starten.

Voor meer informatie contacteer:

Dr. Geert te Boveldt <geert.te.boveldt@vub.be> (niet beschikbaar tot 30 april)
Prof. dr. Kobe Boussauw <kobe.boussauw@vub.be> (niet beschikbaar 7-19 april)
Prof. dr. Imre Keserü <imre.keseru@vub.be>