Skip to main content

Inclusieve mobiliteitshubs: ervaringen, mogelijkheden en uitdagingen - Internationaal symposium

Mobiliteitshubs zijn een buzz woord in Nederland. Veel gemeenten en andere overheden maken plannen voor ontwikkeling van nieuwe mobiliteitshubs met deelfietsen, deelscooters en deelauto's en mogelijk allerlei andere functies. Maar wie gebruiken deze deeldiensten en hubs? Deeldiensten hebben vaak jonge en hoog opgeleide gebruikers. Dit is een klein deel van de bevolking in onze steden. Hoe zit het met mensen met lage inkomens, beperkte(re) fysieke of digitale vaardigheden of mensen met een migratieachtergrond? Ofwel: hoe ontwikkel je inclusieve mobiliteitshubs?

Universiteit Twente en CROW organiseren een internationaal (Engelstalig) symposium over de ontwikkeling van sociaal inclusieve mobiliteitshubs. Het symposium wordt georganiseerd in het kader van het 3-jarige Europese SmartHubs project dat door de Universiteit Twente wordt gecoördineerd. In het smartHubs project wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en effecten van inclusieve mobiliteitshubs in verschillende Europese steden: Rotterdam en Den Haag, Brussel, Wenen, München en Istanbul. In het symposium zal er kennis, instrumenten en ervaringen over de ontwikkeling, mogelijkheden en uitdagingen bij ontwikkeling van inclusieve mobiliteitshubs worden gedeeld.

Programma

 • Opening en welkom door dagvoorzitter (Edwin van Uum, UUM)

 • Introductie en eerste resultaten van het SmartHubs project (Karst Geurs, Universiteit Twente)

 • Internationale ervaringen met mobiliteitshubs in Wenen en lancering van het SmartHubs Open Data Platform (Christoph Kirchberger, TU Wien)

 • Introductie van deelsessies (Hilda Tellioglu, TU Wien; Julia Hansel, University of Münster; Jesse Pappers, Vrije Universiteit Brussel)

 • Deelsessies

  • Ontwikkeling en eerste ervaringen met een Mixed Reality Design
   Game voor mobiliteitshubs in Den Haag (Hilda Tellioglu, TU Wien)

  • Beleid en governance van mobiliteitshubs (Julia Hansel, University of Münster)

  • Kwetsbare bevolkingsgroepen en mobiliteitshubs (Jesse Pappers, Vrije Universiteit Brussel)

 • Paneldiscussie: ervaringen en uitdagingen met ontwikkeling van inclusieve mobiliteitshubs in Nederland. Vier panelleden delen ervaringen en uitdagingen vanuit perspectief van steden (Amsterdam, Den Haag en Rotterdam) en ruraal gebied (Groningen-Drenthe), en delen kennis over toegankelijkheid van vervoer (CROW).

 • Lunch (13:00 - 14:00)

 

Location

Grote Markt 10
2511BG Den Haag
Netherlands