Internationaal Forum For Urban Passion (FUP) 2018

New Fields, New Practices – For a Better Land Use

Wie maakt de stad? Naast de gebruikelijke spelers uit de particuliere en publieke sector laten ook nieuwkomers zich gelden. Ze vermenigvuldigen de initiatieven: nieuwe stedelijke dienstverlening, ontmoetingsplekken, gedeelde ruimten, participatieve ontwerpen, digitale samenwerking, kringloopgebruik van materialen, op korte cycli gebaseerde aanpak, het terug inbrengen van de natuur in de stad, enz.

Of het nu gaat om bouwpromotoren, dienstverleners, overheidsambtenaren, beleidsvoerders of nieuwkomers, allen hebben er belang bij om te luisteren naar anticiperende signalen die als kleine melodieveranderingen nu al waarneembaar zijn. Stedenbouwkundigen richten zich tot nieuwe disciplines : etnologie, economie, ICT, begeleiding van verandering, enz. Ze laten hun beroep evolueren en staan open voor nieuwe methoden.

Maar uiteindelijk blijft de vraag : wie zal de ontwerpcoördinator van deze toekomst zijn? Hoe worden gebieden aangepakt in een wereld die steeds meer onzeker is ? Een prospectieve vooruitblik dringt zich op als middel om de ordening te verbeteren. Kom deze vragen samen bespreken tijdens het forum op 6 & 7 juni 2018 in BOZAR!

Een organisatie van For Urban Passion @ BOZAR – Centre for Fine Arts
Informatie & programma : http://urbanistes.be/fup/