Omnichannel retail en goederendistributie in Brussel

Wij nodigen U graag uit voor ons evenement over omnichannel retail in Brussel. Omnichannel retail geeft immers opportuniteiten, maar roept ook heel wat vragen op voor alle schakels in de keten. Wat willen consumenten? Hoe reageren logistieke dienstverleners op deze veranderingen? Welke implicaties heeft het voor retailers zelf? En welke conclusies kunnen beleidsmakers hieruit trekken voor duurzame stadsontwikkeling?

Op 6 juni 2018, van 16:00 tot 18:30, tonen we U graag ons onderzoek. Hierbij gaan we in op de resultaten van een uitgebreide consumentensurvey en een reeks interviews met retailers, logistieke dienstverleners en pakketvervoerders. Bovendien geven twee innovatieve spelers hun ervaringen met hun omnichannel transitie mee. Dit onderzoek is ondersteund door Innoviris, met peterschap van Comeos.

De doelgroep van dit evenement is: retailers, logistieke dienstverleners, beleidsmakers in handel, mobiliteit en stedelijke planning, real estate agenten, onderzoekers.
Deelname aan het evenement is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Tot dan!
Heleen Buldeo Rai, Penelope Schoutteet, Sara Verlinde, Lieselot Vanhaverbeke en Cathy Macharis (VUB-MOBI)

PROGRAMMA

16:00 Onthaal
16:30 Voorstelling van de resultaten van het onderzoek naar omnichannel consumentengedrag
17:00 Voorstelling van de resultaten van het onderzoek naar locatie- en logistieke strategieën van omnichannel retailers
17:30 Casestudy van een omnichannel retailer
17:45 Voorstelling van de resultaten van het onderzoek naar strategieën van logistieke dienstverleners en pakketvervoerders
18:15 Casestudy van een omnichannel retailer
18:30 Receptie

Location

Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussels
Belgium
6 June from 16:00 to 18:30 Add to personal calendar

Organised by Heleen Buldeo Rai/ Penelope Schoutteet