Skip to main content

Ruim 5300 deelnemers aan mobiliteitsexperiment

 • June 1, 2022

Vandaag starten 5200 Vlamingen met '30 dagen minder wagen'. Die campagne van Netwerk Duurzame Mobiliteit roept op om in juni je auto vrijaf te geven. Enkele opvallende eerste vaststellingen: Limburgers hebben een duwtje in de rug nodig, zestigers zijn even enthousiast als twintigers en autodelen boomt. Goed om te weten: ook nu nog, en zelfs zonder auto, kan je intekenen op de campagne.

Je eigen wagen niet gebruiken tijdens de maand juni, lukt jou dat? Duizenden Vlamingen gaan alvast enthousiast de uitdaging aan. Ze beantwoorden de oproep van Netwerk Duurzame Mobiliteit en Cathy Macharis - professor mobiliteit aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) - dertig dagen lang te proeven van alternatieven voor hun eigen auto. Het doel: verplaatsingsgewoonten doorbreken door een maand lang te experimenteren met meer duurzame opties.

Niemand is te oud om (van verplaatsingsgewoonten) te veranderen

Van alle Vlaamse enthousiatelingen woont één derde (32,8%) in de provincie Antwerpen, 28% in Oost-Vlaanderen, 19% in Vlaams-Brabant en 16% in West-Vlaanderen. Opvallend: Limburg - de thuisbasis van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters - gunt de auto weinig rust. Slechts 6,5% van de deelnemers is Limburger, terwijl ze 13% van alle Vlamingen vertegenwoordigen volgens cijfers van het Belgisch statistiekbureau Statbel*.

Achttienjarigen en twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers en zestigers maken voorlopig allemaal tussen de 15% en 22% van de deelnemers uit. Ook Vlamingen met meer levenservaring stellen dus hun verplaatsingsgewoonten in vraag. "Een hoopgevend signaal dat ook zij nieuwsgrierig zijn naar duurzame alternatieven", vertelt ambassadrice Cathy Macharis.

Sharing is caring: autodelen zit serieus in de lift

De 5.200 deelnemers kregen voor 1 juni al een korte bevraging voorgeschoteld waarin er gepeild werd naar hun ervaringen. Enkele eerste vaststellingen:

 • Ruim 40% van de deelnemers verplaatst zich minstens vijf keer per week te voet.

 • Bijna 30% pakt minstens vijf keer per week de fiets.

 • Openbaar vervoer - bus, tram en metro - is iets minder in trek met één op vijf die slechts één tot drie keer per maand hiervan gebruik maakt.

 • Ongeveer één deelnemer op zes neemt één tot vier keer per week de trein.

 • Een zesde neemt ook één tot drie keer per maand een deelwagen, 'amper' 43% doet dit nooit.

  • Opvallend, want Vlaanderen telt 'slechts' 122.000 autodelers volgens het laatste jaarrapport van Autodelen.net. Dat is 0,2% van alle Vlamingen. Volgens dat rapport verzevenvoudigde het aantal autodelers reeds de afgelopen vijf jaar.

"Een andere voorlopige vastelling is dat het gros (59%) van de deelnemers in de grotere steden woont", vult Cathy Macharis aan. "Op basis van de survey van de eerste fase merk je dat zij het meer zien zitten om zich te verplaatsen met een mix van duurzame alternatieven. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de extra drempels die mensen op het platteland ervaren, zoals een lager aanbod. Als dat ook blijkt uit de volgende surveys, gaan we hieromtrent zeker de nodige beleidsaanbevelingen formuleren."


Nu nog intekenen: perfect mogelijk

"Ook mensen die vandaag of later intekenen op de campagne, of geen eigen auto hebben, zijn meer dan welkom", benadrukt Laura Berthoud als campagnecoördinator bij Netwerk Duurzame Mobiliteit. Iedereen die zich inschrijft krijgt hapklare info over apps rond deelmobiliteit, prachtige wandelingen in je buurt en tonnen inspiratie voor boodschappen zonder wagen.

Laura Berthoud: "Toch eens je eigen wagen gebruikt? Alle begin is moeilijk: stop niet omdat je één keer aan de verleiding toegegeven hebt. Tip: ga de uitdaging aan in groep - met vrienden of collega's - om elkaar gemotiveerd te houden. Geef in de enquêtes aan waarom het niet altijd even gemakkelijk was: ook dat is waardevolle info. Jouw ervaringen komen via ons namelijk tot bij onze beleidsmakers terecht."


Waarom toch nog de wagen?

Volgens de eerste resultaten zijn de voornaamste redenen om toch nog 'altijd' of 'vaak' je auto te gebruiken:

 • Afstand (48%)

 • Onvoldoende aanbod van openbaar vervoer (43%)

 • De snelste optie om een bestemming te bereiken (42%)

 • Comfort (35%)

 • Weersomstandigheden (29%)

 • Graag autorijden (16%)

Netwerk Duurzame Mobiliteit werkt voor de adviezen o.b.v. de bevragingen nauw samen met de VUB-onderzoeksgroep Mobilise (deel van het Mobility, Logistics & Automotive Technology Research Centre of MOBI) waar professor Cathy Macharis aan het hoofd staat. Voor '30 dagen minder wagen' krijgt Netwerk Duurzame Mobiliteit de steun van vier mobiliteitspartners: De Lijn, NMBS, Blue-bike en cambio autodelen.

De campagne '30 dagen minder wagen vormt de aanloop naa de Week van de Mobiliteit in september, waarbij de leden van Netwerk Duurzame Mobiliteit aandacht vragen voor meer veilige en aangenamere straten, wijken en wegen voor iedereen.