Skip to main content

Sluit u aan bij de Green Deal voor een emissiearme logistiek van het Gewest!

  • June 29, 2022

Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit lanceren een Green Deal (of 'convenant') voor logistiek in Brussel. Samen met The New Drive is MOBI verantwoordelijk voor de voorbereiding. Het doel is de overgang naar een emissiearme logistiek in het Gewest te versnellen door de inzet van grote en kleine, private en publieke organisaties die actief zijn in de logisitek in Brussel.

Of u nu transporteur, leverancier of ontvanger bent van vervoerde goederen in Brussel en in verschillende activiteitensectoren (kleinhandel, voeding, bouw, e-commerce, enz.) of als u een dienst aanbiedt voor een duurzamere stadslogistiek: word partner van de Green Deal! Behalve dat u zich op een eigen schaal voor het milieu zult inzetten, zult u ook profiteren van een positief imago binnen het Gewest en zult u contacten kunnen leggen met andere pioniers op het gebied van stadslogistiek. 

Wilt u meedoen en deel uitmaken de Green Deal? Vul dan het onlineformulier in voor 1 september 2022.