Skip to main content

Studiedag 'De Bereikbare Stad'

Het Team Stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur en The New Drive organiseren de studiedag 'De Bereikbare Stad' voor middelgrote en kleinere steden op maandag 30 mei 2022. Tijdens deze studiedag richten ze op de beleidsmakers, mobiliteitdeskundigen en alle geïnteresseerden in stedelijke mobiliteit. De studiedag gaat door in het Provinciehuis van Vlaams-Brabant te Leuven.

Iedereen kent ondertussen de bouwstenen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid, maar hoe ga je daarmee als kleinere stad aan de slag? Op deze studiedag doe je heel wat inspiratie op over tal van mobiliteitsthema's, van de vervoerregio's tot elektrisch rijden, van hoppinpunten tot parkeren en van vervoersarmoede tot het sturen van gedrag. Experts wisselen af met vertegenwoordigers uit verschillende steden die al het voortouw hebben genomen.

Je gaat gegarandeerd naar huis met heel concrete handvaten om de bereikbaarheid van uw stad te verhogen.

Deelnemers aan de studiedag gaan ook naar huis met het boek 'Met een factor 8 naar de mobiliteit van de toekomst' (Prof. dr. Cathy Macharis) dat tijdens de studiedag ook aan bod komt.

Programma

Onthaal
09.30 - 10.00

Welkomstwoord
10.00 - 10.15

Plenair gedeelte
10.15 - 12.15

 • Met een factor 8 naar de mobiliteit van de toekomst

Prof. dr. Cathy Macharis (VUB/MOBI) schreef het boek 'Met een factor 8 naar de mobiliteit van de toekomst'. In dat boek belicht ze 8 V's die we nodig hebben om onze mobiliteit grondig te verduurzamen en zo mee de klimaatverandering te tackelen. In haar keynote speech zoomt Prof. Macharis in op die factoren waar ook kleinere steden een cruciale rol kunnen spelen.

 • Transities voor een duurzame én rechtvaardige stad

Dr. Koos Fransen (VUB/UGent) neemt je mee in het verhaal rond bereikbaarheid, barrières voor volwaardige deelname aan onze maatschappij en mobiliteitsarmoede. Daarnaast licht Koos ook toe hoe participatieve en co-creatieve stedelijke experimenten de transitie naar een stad voor iedereen kunnen ondersteunen.

 • Kansen vanuit vervoersregio's

Saadet Gülhan en Sven Lieten, voorzitters uit verschillende vervoerregio's, vertellen over de kansen voor provinciale steden die de vervoerregio te bieden heeft. Hoe geniet u als kleinere stad mee van het schaalvoordeel van de vervoerregio en hoe kunt u als kleinere stad mee wegen op het mobiliteitsbeleid binnen een grotere regio?

 • Panelgesprek 'De Bereikbare Stad'

De keynote speakers en de vertegenwoordigers uit de vervoerregio's gaan in gesprek over de thema's die doorheen de studiedag aan bod komen. U wordt digitaal mee betrokken in het debat en het panel reflecteert over uw antwoorden op stellingen die worden afgevuurd.

Lunch
12.15 - 13.15

Workshop 1
13.15 - 14.30

Workshop 2
14.30 - 15.45

In de namiddag kan je aan twee workshops deelnemen. Graag vragen we je om drie workshops aan te duiden die je graag zou willen volgen. Op basis van jouw voorkeur word je ingedeeld voor de workshops.

 • met uitzondering van de workshop 'Hoppinpunten en mobipunten'. Deze neemt de volledige namiddag in beslag en gebeurt via een plaatsbezoek in Leuven.

 • De weg naar Elektrisch rijden in provinciale steden / Arthur Vijghen, The New Drive

Hoe kunnen provinciale steden aan de slag rond elektrisch rijden? Aan de hand van enkele cases maken de deelnemers samen met Arthur een beknopte roadmap 'elektrisch rijden voor kleinere steden' op.

 • Impact via parkeerbeleid / Luc Van den Berghe, LVDB Parkeeradvies

Aan de hand van enkele voorbeelden wordt samen gezocht naar obstakels, belangrijke stakeholders, concrete handvaten, en quick wins om tot een gedragen parkeerbeleid te komen. Ook kleinere steden krijgen handvaten aangereikt om via parkeermaatregelen te sturen op hun stedelijke mobiliteit.

 • De stad in na corona / Tom D'Hollander, Infopunt Publieke Ruimte

Tijdens corona werden steden (al dan niet tijdelijk) getransformeerd om meer ruimte te bieden aan bewoners, fietsers en voetgangers. Welke initiatieven van corona zouden behouden moeten/kunnen worden? Voorbeelden als 'leefbare  buurten' en 'zomerstraten' worden als vertrekpunt van deze brainstorm gebruikt.

 • Mobiliteit voor/met iedereen / Koos Fransen, VUB/Gent + STR.AAT

Welke concrete aanbevelingen kunnen kleine en middelgrote steden en gemeenten meenemen om mobiliteit inclusiever te maken? Wat is de link tussen mobiliteit, onze bebouwde omgeving en ons verplaatsingsgedrag en hoe kunnen cocreatieve experimenten in de publieke ruimte voor een mentaliteitsshift zorgen? We gaan hier samen naar op zoek!

 • Kleinere stad, toch SmartCity / Pieter Morlion, MORE -Lion

Data en technologie zijn vaak beladen begrippen voor kleinere steden. Het klinkt duur en je weet niet goed wat je met al die data aan moet. Wij gaan samen met jullie op zoek naar concrete mogelijkheden - low tech én high tech - om toch met data en technologie aan de slag te gaan in functie van uw stedelijke mobiliteit.

 • Hoe laat je burgers de switch maken? / Netwerk Duurzame Mobiliteit

Zelfs met de beste fietsinfrastructuur en het meest performante openbaar vervoer, krijg je sommigen moeilijk uit de auto. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft jarenlange ervaring in het opzetten van campagnes en andere initiatieven die burgers kunnen verleiden en stimuleren richting duurzamere mobiliteitskeuzes. Succesvolle voorbeelden passeren de revue en we gaan in gesprek over wat er ook in jouw stad zou kunnen werken.

 • Hoppinpunten en mobipunten: een meerwaarde voor de buurt, de reiziger en de stad / Bram Roelant, Mobipunt vzw en Sven Huysman, The New Drive & Autodelen.net

Je wordt in de namiddag volledig ondergedompeld in de uitwerking van Hoppinpunten, via (inter)nationale good practices en ruimte voor vragen. Met dit kader ga je praktisch aan de slag, want waar moet je allemaal rekening mee houden bij de realisatie van een kwalitatief Hoppinpunt?

Plenaire afsluiter
15.45 - 16.15

Receptie
16.15 - 17.00

Location

Provinciehuis Vlaams-Brabant
Leuven
Belgium
30 May 2022 from 10:00 to 17:00 Add to personal calendar

Organised by Agentschap Binnenlands Bestuur en The New Drive